TADEUSZ BINEK
Islam w Europie
- od Mahometa do ISIS

Islam jest najmłodszą z trzech wielkich religii monoteistycznych świata, do których należy jeszcze Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie one odgrywają wielką role w świecie, a ich histo­ryczne dzieje splatają się szczególnie na kontynencie Europy. By więc opisać historię Islamu w Europie, trzeba koniecznie scharakteryzować religie judaistyczną i chrześcijańską oraz naszkico­wać historię Europy, Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, gdzie Islam się zako­rzenił.
Artykuł podzielony jest na 5 rozdziałów , z których każdy zawiera po kilka tematycznych wątków.

Wybierz:

I. Powstanie 3 religii monoteistycznych, podboje i ekspansja islamu
Abraham, Królestwo Żydowskie, powstanie judaizmu
Narodziny chrześcijaństwa i jego zwycięstwo po upadku Cesarstwa Rzymskiego
Stworzenie islamu przez Mahometa
Pierwsze islamskie podboje w Europie: Bizancjum i Półwysep Iberyjski
Świat muzułmański Arabów i Turków (809-1280)
Wyprawy krzyżowe (1071-1291)
Podbój Wschodniej Europy przez Tatarów, Księstwo Moskiewskie (1220-1388)
Islamizacja i rekonkwista chrześcijańska na Półwyspie Iberyjskim.
Półwysep Bałkański, upadek Cesarstwa Bizantyjskiego, podboje Turcji Osmańskiej
Upadek Konstantynopola (1261-1453)


II. Epoka renesansu europejskiego (1453 – 1700)
Podbój Półwyspu Bałkańskiego przez Turków Osmańskich, najazd Tatarów na Litwę
Księstwo Wielkomoskiewskie, upadek Złotej Ordy, powstanie Rosji
Półwysep Iberyjski – Grenada, Hiszpania i Święta Inkwizycja
Turcja Osmańska w XVI i XVII wiekach
Powstanie Chmielnickiego, zwycięstwa Sobieskiego pod Chocimiem i Wiedniem


III. Epoka oświecenia oraz uprzemysłowienia Europy (1700-1918)
Wypieranie Islamu ze Wschodniej Europy, 4 wojny rosyjsko-tureckie
Imperium Osmańskie w XVIII w. Wojny z Rosją i powstania na Bałkanach
Napoleon w Egipcie, bunty janczarów, powstanie w Serbii, 7 wojna rosyjsko-turecka
Wojny Rosji z Persją i Turcją, niepodległość Grecji, secesja Egiptu, wpływy Zachodu
Wojna krymska (1854-56) i erozja potęgi Rosji
Ostatnia, dziesiąta wojna Rosji z Turcją Osmańską o Bałkany
Interesy Austro-Węgier na Bałkanach
Uzależnienie Turcji od Zachodu, niepodległość Rumunii, Serbii, Czarnogóry
Kocioł bałkański – Rumunia, Serbia, Macedonia, Bułgaria, Grecja
Rewolucja młodoturków
Dwie wojny bałkańskie, niepodległość Albanii
I wojna światowa, upadek Imperium Osmańskiego
Pełny pdbój świata islamskiego przez Europejczyków


IV. Międzywojnie, II wojna świarowe, zimna wojna (1918-1989)
Rewolucja Kemala Paszy, wojna o niepodległość, utworzenie Republiki Tureckiej
Kraje islamskie pod wpływami Europy, Królestwo Iraku (1916-4539)
II wojna światowa, Liga Arabska, powstanie Izraela, I wojna palestyńska (1939-1949)
Wojna 1956 r. o Kanał Sueski, islamskie kraje naftowe, wojna 6-dniowa w 1967 r.
Wojna 8-letnia iracko-irańska i interwencja radziecka w Afganistanie


V. Świat 1-biegunowy, wojny od Karabachu i Jugosławii do ISIS (1990-2015)
Rozpad ZSRR, wojna Armenii z Azerbejdżanem, dwie wojny w Czeczenii
Rozbicie Jugosławii, islamskie Bośnia, Macedonia i Kosowo.
Spór o Kuwejt, „Pustynna burza”, zamach w NY, wojny w Afganistanie i Iraku (2003)
Imigracja zarobkowa do Europy, kryzys finansowy, arabska wiosna ludów w 2011 r.
Wojna w Syrii, ingerencja Zachodu, ISIS, dylemat uchodźców do Europy (2012-2015)

Powrót do poprzedniej strony