Okruchy historii Polski Okruchy historii Polski

Dla większości Polaków znajomość powszechnej historii narodowej jest ograniczona raczej do mitów i legend, opartych na swobodnych przekazach literackich, a nie na na realnych faktach. Tymczasem literackie opowieści, książki i podręczniki historyczne pisane, na ogół z patriotycznych narodowych pobudek „ku pokrzepieniu serc”, prezentują w znakomitej większości wypaczony, zwykle wyidealizowany, obraz rzeczywistości historycznej. W szczególności bardzo rzadko przytaczane są teksty konkretnych dokumentów, paktów, protokołów konferencyjnych, manifestów konfederacyjnych itp. Historycy wolą przedstawiać raczej swe własne komentarze i interpretacje tych różnych dokumentów, zresztą zwykle zgodnie z własnymi politycznymi sympatiami czy fobiami.
Poniżej zestaw szeregu artykułów z tekstami o raczej mało znanych faktach z polskiej historii narodowej, w tym kilka autentycznych tekstów ważnych dokumentów dziejowych.


Tytuły artykułów

Wybierz:

Manifest Konfederacji Barskiej
Konfederacja Targowicka
Nieznane państwa polskie 1918
Żydzi w Polsce 1918-1939
Deklaracja polsko-niemiecka 1934
Polski wrzesień 1939
Pakt Sikorski-Majski
Konferencja w Jałcie 1945 r.
Problemy PRL 1956 - 1968 - 1970

>

Powrót do poprzedniej strony