Kryzys na Ukrainie
Kryzys na Ukrainie

W listopadzie 2013 r. w Kijowie na centralnym Placu Niepodległości (tzw. Majdan) rozpoczął się długotrwały wiec-protest przeciwko urzędującemu od 2010 r. prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi. Powodem protestów było niepodpisanie przez niego wstępnego porozumienia o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Przed Janukowyczem prezydentem był Wiktor Juszczenko, a premierem Julia Tymoszenko, którzy doszli do władzy w 2005 r. w wyniku „Pomarańczowej rewolucji” zwolenników Unii Europejskiej i USA, zaś wrogich wobec Rosji. W czasie ich rządów miały miejsce w kraju recesja gospodarcza, inflacja hrywny oraz ostra kłótnia w obozie rządzącym. Natomiast w okresie prezydentury Janukowycza nastąpił na Ukrainie pewien wzrost gospodarczy, poprawiły się również stosunki z Federacją Rosyjską.
Początkowo „rewolucja na Majdanie” ograniczała się do nieustającego wiecowania tłumu uczestników i przemówień liderów opozycji, głównie dwu radykalnych partii Batkiwszczyzna i Swoboda, dążących do przejęcia władzy w państwie. Zgłaszali oni coraz to nowe oskarżenia i żądania wobec prezydenta Janukowycza, a także apele do państw za­chodnioeuropejskich o wsparcie. Faktycznie rewolucja na Majdanie od początku mocno popierana była przez państwa UE, NATO, a zwłasz­cza USA. W dniu 20 lutego 2014 r. manifestujący, częściowo uzbrojeni w bron palna, rozgromili kordony milicyjne, otaczające Majdan i opanowali Kijów. Zaś po ucieczce-wyjeździe prezydenta Janukowycza do Rosji, partie opozycyjne dokonały parlamentarnego zamachu stanu i przejęły rządy na Ukrainie.


Tytuły artykułów

Wybierz:

Roman Dmowski o kwestii ukraińskiej
Granice Ukrainy
Gorączka ukraińska
Kissinger o Ukrainie
B. pracownik CIA proponuje zabójstwo Putina
Przestańcie popierać Ukrainę
Antyrosyjska choroba polskich elit
Obama w ONZ o Ukrainie


Powrót do poprzedniej strony