INTERNET 15.04.2014
Granice Ukrainy


Dnia 7 kwietnia 2014 roku na forum ONZ - Sekretarz Generalny ONZ Ban Kimoon wygłosił oszałamiające oświadczenie, które zostało zakazane do rozpowszechniania przez władze Ukrainy w ukraińskich mediach i Internecie. Do porządku obrad na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ zo­stała wniesiona kwestia konfliktu między dwoma państwami. W rezultacie uzgodniono następujący wniosek: Ukraina nie zarejestrowała swoich granic jeszcze od dnia 25 grudnia 1991 roku. W ONZ nie zostały przedstawione i zarejestrowane granice Ukrainy jako suwerennego państwa. Z tego powodu możemy uważać, że żadnych naruszeń prawa przez Rosję wobec Ukrainy nie było i nie może być o tym mowy.
Zgodnie z umową z WNP, terytorium Ukrainy jest okręgiem administracyjnym ZSRR. Tak więc, nie można nikogo obwiniać o separatyzm i przymusową zmianę integralności granic Ukrainy. W ramach prawa międzynarodowego kraj ten po prostu nie ma oficjalnie zatwierdzonej granicy. "jak oka­zuje się, Ukraina nie ma granicy państwowej, która jest uznana przez prawo międzynarodowe. Po rozpadzie ZSRR Ukraina zapomniała przeprowadzić i zarejestrować w ONZ demarkacje swoich granic, o czym i przypomniał na dniach Ban Kimoon Sekretarz generalny ONZ, na podstawie tego można stwierdzić, że granic Ukrainy nadal nie ma , jako oddzielnego.
Państwo UKRAINA pozostaje w granicach dawnego ZSRR, dzisiejszej ROSJI, ewentualnie WNP, ale dla ONZ jej granice nie istnieją, a co za tym idzie, nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby mówić z trybuny ONZ o złamaniu zasady nienaruszalności granic. O tym, ze Ukraina nie ma granic, uznanych przez międzynarodową społeczność, mówiło się i przy okazji przygotowania umowy stowa­rzyszeniowej z EU i w 2012 roku, Ukraina rozpoczęła prace po demarkacji swoich granic, ale je porzuciła i tym bardziej prawnie ich nie zarejestrowała w instytucjach międzynarodowych.
Generalnie wygląda tak, że dla międzynarodowej społeczności granica Ukrainy nie istnieje i dla tego nikt nie możne mówić o tym, że Rosja zajęła jakiś kawałek Ukrainy. Zewnętrzne granice Ukrainy są granicami ROSJI.

Powrót do poprzedniej strony