Historia Polski w pigułce
Książka przedstawia historię Polski na przestrzeni dziejów od prehistorii ziem polskich do 2000 r. Napisana jest chronologicznie, w sposób popularny i zwięzły. Może być pomocna w nauce historii, zwłaszcza dla uczniów szkół średnich. Poszczególne rozdziały ilustrowane są portretami władców i przywódców państwowych.


Polska Piastów - Prehistoria ziem polskich - Księstwo Polan i Wiślan - Królestwo Piastów - Rozbicie dzielnicowe - Scalenie dzielnic - Andegawenowie
Polska Jagiellonów - Unia polsko-litewska - Polska i Litwa w XV - Polska i Litwa w XVI w.
I Rzeczpospolita - Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI w. - I Rzeczpospolita w XVII w. - Powstanie Chmielnickiego - I Potop szwedzki - Zagrożenie tureckie - Wiktoria Sobieskiego
I Rzeczpospolita w XVIIIw. - Wettinowie - Stanisław August Poniatowski i Konfederacja Barska - I Rozbiór Rzeczypospolitej - Rozwój gospodarczy - Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja - Targowica - II Rozbiór - Powstanie Kościuszkowskie - III Rozbiór
Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie - Księstwo Warszawskie - Królestwo Polskie - Powstanie Listopadowe
Polska pod zaborami - Likwidacja Królestwa Polskiego - Walki niepodległościowe 1846-48 - Początki I rewolucji przemysłowej - Powstanie Styczniowe
I wojna światowa - Początki wojny, rok 1914 - Działania wojenne w latach 1915 /1916 - Rewolucja w Rosji - Koniec I wojny światowej, odrodzenie Polski
II Rzeczpospolita w latach 1918-1926 - Lepienie II RP - Wojny o granice - Sojusze, konstytucja, śmierć prezydenta - Wielki kryzys i reformy Grabskiego
II Rzeczpospolita w latach 1926-1939 - Przewrót majowy - Po przewrocie majowym - Rządy dyktatorskie Piłsudskiego - Problemy polityki zagranicznej - Po Marszałku bez zmian - Silni, zwarci, gotowi
II wojna światowa
Mieszko Polska Rzeczpospolita Ludowa - Od 22 lipca 1944 r. do 1989 r.
III Rzeczpospolita - Transformacja ustrojowa


<<< Historia Francji w pigułce
<<< Historia Rosji w pigułce