ŚLĄSK*WOJNA*KRESY*WROCŁAW*NOWA HUTA
WSPOMNIENIA 1930-1980

Autor urodził się w 1926 r. na Huculszczyźnie. Szkołę podstawową ukończył w 1939 r. w Łagiewnikach Śl. na Górnym Śląsku, gdzie ojciec pracował jako zawodowy wojskowy w Straży Granicznej. Podczas II wojny światowej przebywał, wraz z rodziną, na kresach w województwie Tarnopolskim, od 1944 r. w Jordanowie Podhalańskim. Po wyzwoleniu uczęszczał do gimnazjum w Kępnie i do liceum we Wrocławiu, maturę eksternistyczną uzyskał w Wałbrzychu. Do 1951 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od marca 1952 r. pracował w Dyrekcji Budowy Miasta Nowa Huta jako inspektor nadzoru budowlanego, w latach 1956-59 na stanowisku dyrektora d/s przygotowania inwestycji w Krakowie. W 1959 r. ożenił się i rozpoczął pracę w Krakowskim Biurze Projektowo Badawczym Budownictwa Ogólnego jako starszy projektant i kierownik pracowni. Od 1991 r. na emeryturze. Kultywuje hobby komputerowe oraz pisarstwo, głównie historyczne. Publikacje w tygodniku "Głos Nowej Huty", miesięczniku "Dziś" i in.Książka obejmuje wspomnienia, przedstawione na szerokim tle obyczajowego i społeczno-politycznego życia społeczeństwa polskiego w opisywanym okresie lat 1930-1980. Napisana w 1996 r. obejmowała czasokres tylko do 1960 r. (192 str.) i opublikowana została w nakładzie 815 egzemplarzy. Następnie uzupełniona i poszerzona do 1980 r. została wydrukowana już jedynie w 5 egz. do użytku rodzinnego oraz prezentowana jest na internetowej "Skarbnicy literatury polskiej".


Spis rozdziałów
Wybierz:
Str. 004 - PRZEDWOJENNY GÓRNY ŚLĄSK - Drzewo genealogiczne * Lata dziecięce * Przedszkole * Szkoła podstawowa * Skrócone wakacje 1939
Str. 025 - MONASTERZYSKA NA KRESACH - Przyjazd ojca * Czołgi z czerwoną gwiazdą * Gimnazjum w Stanisławowie * Dwie klasy 10-latki
Str. 038 - TRZY FRONTY WOJENNE - Fabryka się pali * Przyszli Niemcy * Samonauczanie * Holocaust * Obrona przed UPA * Niepowżne wojsko * Sztukasy
Str. 053 - OSTATNI FRONT W JORDANOWIE - Na stryszku * Obrazy i rzeźby * Front ruszył * Konwój jeńców
Str. 059 - POWIATOWE KĘPNO - Własny dom * Ojciec repatriantem * Czwarta gimnazjalna
Str. 063 - RUINY WROCŁAWIA - Pionier * Sprzedaż kiełbasy * Szaberplac * I Gimnazjum i Liceum * Wyprawa do Gryfowa
Str. 068 - DYMIĄCY WAŁBRZYCH - Skrócony kurs licealny * Internat dla trzech uczni * Matura eksternistyczna
Str. 072 - WROCŁAW SIĘ ZMIENIA - Ewakuacja Niemców * Sępolno * Pochód 1-Majowy * Biuro Planu Wrocławia * Zjazd Architektów RP
Str. 079 - POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - Bez podręczników * Związek Słuchaczy Architektury * Korniki * Wrocław da się lubić * Zimna wojna
Str. 091 - ODBUDOWA WROCŁAWIA - Wystawa Ziem Odzyskanych * Kongres Intelektualistów * Bal Architektury * Dyplom
Str. 104 - NOWA HUTA - Stary Kraków * Kombinat i miasto * Budowy bez maszyn * Nadzór inspektorski * Awans na C-3 * Kurz i błoto
Str. 121 - CENTRUM NOWEJ HUTY - Rozmach na Centrum * Żurawie * Projekty racjonalizatorskie * Nowy dyrektor * Sfałszowane wybory
Str. 136 - INSTYTUT BUDOWNICTWA - Samodzielny pracownik naukowy * Wielkoblokowe eksperymenty * Dymarki * Odwilż
Str. 142 - DYREKCJA BUDOWY NH - Główny architekt * Wydarzenia poznańskie * Październikowe zebranie * Z/ca dyrektora * Samorządność
Str. 158 - ROZBUDOWA KRAKOWA - Przejmujemy Kraków * Seria nowych osiedli * Spółdzielnie mieszkaniowe * Bieńczyce * Za dużo obowiązków
Str. 180 - BIURO PROJEKTOWE - Miejskie Biuro Projektowe * Starszy projektant * Trzy stopnie uprzemysłowienia * Ślub i wieczysty dług
Str. 184 - WŁASNA RODZINA - Śmierć teściowej * Zakopane * Obrona krzyża * Aneks do s-pni mieszkaniowej * Urodziny syna * Zjazd rodzinny
Str. 195 - SERIA SZKÓŁ - Prefabrykacja szkół * Noga w gipsie * Praga Czeska * Urodziny Grzegorza * Seria szkół
Str. 207 - NOWE MIESZKANIE - Przeprowadzka * Baza MPO * Wycieczka do Gdańska * Zakaźna żółtaczka * SDH Jubilat * Tysiąclatka nr 999
Str. 221 - KIEROWNICTWO PRACOWNI - Harmonogramy* Przychodnia przeciwgruźlicza * Synaj * Imieniny biurowe * Marzec 1968
Str. 238 - EKSPORTOWE MIASTO - Prewentorium * Wczasy w Karpacpd * Ośnieżona Szrenica * Litoral w Rumunii * Śmierć ojca * Mishraq
Str. 256 - 3 WYCIECZKI ZAGRANICZNE - Bułgaria * Śmierć matki * Świnoujście - Ahlbeck * Harcerze w Bieszczadach * Moskwa - Krym - Kijów
Str. 281 - TELEWIZYJNA WYTWÓRNIA FILMOWA - Generalny projektant * Targi Lipskie * Koncepcja TWF * Mangalia - Albena
Str. 301 - 50 LAT ŻYCIA - Rysunki detali i wnętrz TWF * Strajki radomskie * Praga - Budapeszt * Moda na wczasy * Łącko * 50 lat życia
Str. 314 - MANEWR GOSPODARCZY - Stożki w Ustroniu * Grześ w Liceum Plastycznym * Drezno -Berlin * Szkoła Brzączowice * Augustów
Str. 324 - OSTATNIE WCZASY RODZINNE Papież odwiedza Kraków * Maciek studentem * Synowie w Paryżu * Wczasy w Szklarskiej Porębie * Manewr inwestycyjny w Krakowie * Pociąg Przyjaźni * Rozprawy ądowe

WSPOMNIENIA 1930-1980 (całość w jednym pliku pdf o wielkości 19 MB)

Galeria zdjęć rodzinnych

Mój lewicowy światopogląd

Moja PRL

Powrót do poprzedniej strony