INTERIA
Upadek rolnictwa 1989-2000

W ciągu całej swojej historii Polska była producentem żywności, eksporterem zbóż i innych produktów rolniczych. Żywnościowe bogactwo Polski stało się zapewne główną przyczyną licznych wojen toczonych na naszych ziemiach.
Jeśli przyjrzymy się liczbom ilustrującym produkcję rolniczą w Polsce, to w ciągu tych lat cu­downej transformacji zanotujemy upadek we wszystkich rodzajach produkcji, od 92% spadku w ho­dowli owiec, poprzez 63% spadku połowu ryb, 43% spadku pogłowia bydła, 30% spadku w produkcji zbóż i mleka, 21% w produkcji ziemni
aków po 5% spadku w produkcji drobiu.
Unia Europejska domaga się dalszego ograniczenia produkcji rolniczej. W ciągu ostatnich ty­godni, po żniwach, Polacy mieli okazję obserwować na drogach i na ekranach telewizorów drama­tyczne i patetyczne sceny, gdzie polscy rolnicy, z przyczepami załadowanymi zbożem, zmuszeni są beznadziejnie tkwić w wielokilometrowych kolejkach, przez szereg kolejnych dni i nocy, oczekując, że może ktoś odkupi od nich owoce ich ciężkiej pracy. W efekcie dowiadują się, że nic z tego, maga­zyny zbożowe są przepełnione, nie ma już więcej miejsca, mogą iść i zrobić z własnym zbożem, co im się podoba.W języku bardziej eleganckim tłumaczy się im, że wyprodukowane przez nich zboże jest za drogie. Taniej można kupić poza Polską, przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. I fak­tycznie, polski rząd zobowiązał się już wcześniej do importu milionów ton zboża od europejskich dobroczyńców.
O co tu chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Czy dramatyczny spadek produkcji rolniczej w Pol­sce jest przejawem jakiegoś typowego, ogólnoświatowego zjawiska? Czy zapotrzebowanie na żyw­ność spadło w ciągu ostatnich 12 lat? Czy obecnie, na świecie, ludzie potrzebują i jedzą mniej i dla­tego jest dzisiaj mniejsze zapotrzebowanie na rolników i owoce ich pracy?
Odpowiedź na wszystkie te pytania jest identyczna: NIE. Zarówno Unia Europejska, jak i pro­ducenci żywności poza Unią produkują więcej żywności i zapotrzebowanie na żywność nieustannie wzrasta. Liczby te porównać należy z przyrostem ludności świata. W ciągu ostatniej dekady ludność Ziemi wzrosła z 5.266 milionów do 6.055 milionów. Oznacza to przeszło 15% wzrost liczby miesz­kańców naszego globu.
A zatem obraz wyłaniający się z tych liczb jest następujący: Ludność świata w ciągu ostatniej dekady wzrosła o przeszło 15% i o tyle wzrosło zapotrzebowanie na żywność. Światowi producenci żywności, konsekwentnie, zwiększają produkcję, ale nie są w stanie nadążyć za jeszcze szybciej ro­snącym popytem. Z roku na rok coraz więcej ludzi potrzebuje żywności i coraz więcej ludzi nie doja­da lub wręcz głoduje.

W tym samym czasie Polska, tradycyjny, odwieczny, wydajny producent żyw­ności, zmuszona jest, w wyniku negocjacji z UE, systematycznie ograniczać produkcję rolną i z roku na rok wytwarzać tej żywności mniej.

Spadek produkcji rolniczej

PRODUKT

1989

2000

Spadek

Zboża (tys. ton)

26.958

18.860

30%

Pszenica

8.462

8.241

2,6%

Żyto

6.216

5.292

15%

Jęczmień

3.909

3.259

17%

Owies

2.185

1.467

33%

Ziemniaki

34.390

27.329

21%

Buraki cukrowe

14.374

12.614

12%

Bydło (w tys.)

10.733

6.083

43,3%

Świnie

18.835

17.122

9,1%

Owce

4.409

362

92%

Kury

51.037

48.274

5,4%

Ryby mors. (tys. ton)

531

200,1

62,5%

Mleko krowie (tys. litr.)

15.926

11.494

28%

Powrót do poprzedniej strony