Złączeni węzłem


Złączeni węzłem braterskiej miłości
Zwycięsko płyniem wśród życiowych fal
Przed nami jutro jaśniejszej przyszłości
Z nami potęga, naszych czynów stal

Dłoń z dłonią wiąż, przez życie dąż
Pełen nadziei, ochoty
Swym czynem świeć, jak orzeł leć
W świat prawdy, piękna i cnoty

Na narodowej, harcerskiej placówce
Do końca życia będziem wiernie stać
Wierząc, że nasze drużyny i hufce
Połączą naród w jedną, wielką brać