KRAJKA


Chorałem dzwonków dzień rozkwita,
Jeszcze od rosy rzęsy ciężkie,
We mgle turkoce pierwsza bryka,
Słońce wyrusza na włóczęgę.

Drogą pylistą, drogą polną,
Jak kolorowa panny krajka,
Lato się toczy ku stodołom,
Będzie tańczyć walca...

Ref.: A ja mam swoją gitarę,
Spodnie wytarte, buty stare,
Wiatry niosą mnie...

Schrypnięte skrzypce stroją świerszcze,
Żuraw się wsparł o cembrowinę.
Wiele nanosi wody jeszcze,
Wielu się ludzi jej napije...

Drogą pylista, drogą polną,
Jak kolorowa panny krajka,
Lato się toczy ku stodołom,
Będzie tańczyć walca...

Ref.: A ja mam swoją gitarę,..

Jest przy ognisku zawsze z nami
Jak druh serdeczny, jak „brat – łata”
Ta stara piosnka z harcerzami
Przewędrowała kawał świata

Drogą pylista, drogą polną,
Jak kolorowa panny krajka,
Lato się toczy ku stodołom,
Będzie tańczyć walca...

Ref.: A ja mam swoją gitarę,..