GDZIEŻEŚ TO BYWAŁ CZARNY BARANIE?

Gdzieżeś to bywał czarny baranie, czarny baranie?
We młynie, we młynie, mój mości panie!

Cóżeś tam robił czarny baranie?
Mełł mączki na pączki, mój mości panie!

Gdzieżeś tam jadał czarny baranie?
Kluseczki z miseczki, mój mości panie!

Cóżeś tam pijał czarny baranie
Miód, mleczko, miód, mleczko, mój mości panie!

Gdzieżeś tam sypiał czarny baranie?
Na piecku, na piecku, mój mości panie!

Czym ci płacili czarny baranie?
Kijaszkiem, kijaszkiem, mój mości panie!

Jakże cię bili czarny baranie?
Łup, cup,cup, łup, cup, cup, mój mości panie!

Jakżeś uciekał czarny baranie?
Przez płotek, jak kotek, mój mości panie!

Gdzieżeś uciekał, czarny baranie?
Hopsasa do lasa, mój mości panie!