ŻOŁTE KALENDARZE

Czy znasz morza brzeg bez poszumu fal?
Czy znasz rzeki nurt, co nie płynie w dal?
Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać
Prąd rzeki, szum fal, twoje łzy, mój płacz.

Żal nic tu nie pomoże,
Łzy twoje i mój płacz
Nikt nie uciszy morza,
Nie zatrzyma biegu fal.

Czy znasz taki wiatr, co w bezruchu trwa?
Czy znasz taką noc, która nie ma dnia?
Czy znasz taki dzień, co nie kończy się zmierzchaniem?
Gdy sen ma przyjść, słyszę znów twój głos.

Wróć do krainy marzeń,
Gdzie zawsze wiosna trwa.
Spal żółte kalendarze,
Żółte kalendarze spal.