Ksawery Pruszyński


Ksawery Pruszyński był w swym życiu zawodowym publicystą, pisarzem z zakresu literatury faktu oraz dyplomatą. Najwięcej o jego życiorysie dowiadujemy się z książki Migawki wspomnień, napisanej przez brata Mieczysława, a wydanej w 2000 r. Ksawery Pruszyński urodził się 4 grudnia 1907 r. w ziemiańskiej rodzinie na Wołyniu. Miał młodszego o trzy lata brata Mieczysława, ojciec zmarł w 1911 r. Matka wraz z obu synami zamieszkała wówczas w Żytomierzu na Ukrainie. W 1919 r. podjęła, wraz z nimi, ryzykowną wędrówkę do niepodległej już Polski. Przebywali krótko we Lwo­wie, a następnie w Chyrowie pod Przemyślem.
W 1927 r. Ksawery ukończył gimnazjum jezuitów w Chyrowie, po czym rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie studiów wstąpił do organizacji "Myśl mocarstwowa". W związanych z tą organizacją pismach: "Dzień akademicki" i "Civitas Acade­mica" publikował swoje pierwsze artykuły. Jako specjalizację studiów wybrał niemieckie prawo śre­dniowiecza, z którego wykłady prowadził prof. Stanisław Estreicher. U tegoż profesora został w 1929 r. zastępcą asystenta.
Równocześnie związał się też z redakcją krakowskiego czasopisma "Czas"- początkowo jako korektor, później autor przeglądów prasy zagranicznej, a od 1930 r.- autor reportaży. Pierwszą jego podróżą zagraniczną w tym celu były Węgry. W 1932 r. opublikował reportaże z Gdańska zawierają­ce trafne, jak się okazało, przewidywania konfliktu niemiecko-polskiego w niedalekiej przyszłości.
W latach trzydziestych publikował również w czasopiśmie redagowanym przez Jerzego Gie­droycia "Bunt Młodych". Poglądy miał wyraźnie lewicowe, ale należał też do środowiska młodych konserwatystów- piłsudczyków, związanych z owym pismem. W latach 1936- 1939 mieszkał w Hiszpanii, nie odstraszyła go panująca tam wojna domowa.
Podczas II wojny światowej przebywał na emigracji w Londynie. Po wojnie powrócił do Polski i rozpoczął działalność w służbie dyplomatycznej. Wracając ze swej z placówki konsularnej w Bruk­seli zginął 13 czerwca 1950 r. na terenie Republiki Federalnej Niemiec w wypadku samochodowym, którego szczegóły nigdy nie zostały wyjaśnione.

05.2006

Powrót do poprzedniej strony