> Mistrzowi Styce

MISTRZOWI STYCE

Autorowi projektu napełnienia krakowskiego
Rondla swoją panoramą

Nuta: Siedziała na lipie
Wołała: Filipie ...


Zobaczył pan Styka,
Jak raz mały kondel
Podniósł zadnią łapkę
I spaskudził Rondel,
Oj dana!

I przyszła mistrzowi
Do głowy myśl słodka:
A gdyby to samo
Zrobić ode środka ...
Oj dana - ?

Że ludzie ofiarni
Są w tych czasach rzadcy,
Więc mu deputację
Ślą dziękczynną radcy,
Oj dana!

Jeśli zatem fama
Publiczna nie kłamie,
Będziem mieli w Rondlu
Grunwald w panoramie,
Oj dana!

Tak to z małych przyczyn
Skutki są ogromne:
Z niepozornej psiny
Dzieło wiekopomne,
Oj dana!

Lecz w czym niezbadane
Losów tajemnice:
Nie wie nikt o piesku,
A każdy o Styce,
Oj dana!

Pisane w r. 1909