Moja własna opinia
Zmiany ustrojowe w Polsce i EuropieNa jednym z wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na który uczęszczałem w 1993 r., słuchacze otrzymali polecenie opracowania referatu pod tytułem “Mój stosunek do zmian w Polsce i Europie w ostatnich latach”. Wydawało mi się, że nie będę w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na postawione pytanie, uwzględniając, że zmiany, jakie dokonały i dokonują się nadal w Polsce i Europie są wielorakie i rozległe. Założyłem więc, że poruszę tylko niektóre problemy, które najpierw starałem się opisać, by potem kolejno do nich się ustosunkować. Dla ułatwienia pracy - referat zestawiłem w punktach, przydających przejrzystość opracowaniu.

I. POLSKA W LATACH 1989-1992
A. POLITYKA PAŃSTWA

B. IDEOLOGIA

C. GOSPODARKA

II. ZMIANY W EUROPIE W LATACH 1989-1992

III. OCENA ZMIAN W POLSCE
Ocena przedstawionych zmian, dokonujących się w Polsce i Europie możliwa jest oczywiście z różnych punktów widzenia. Rozumiem, że mam ustosunkować się do tych zmian według kryterium mego własnego interesu i przekonań oraz dokonać ewentualnej ich oceny z punku widzenia korzyści dla społeczeństwa i państwa polskiego.
A. OCENA INDYWIDUALNA

B. OCENA Z POZYCJI OGÓLNOOBYWATELSKICH

IV. OCENA PRZEMIAN W EUROPIE W LATACH 1989-1992

Kraków, 8.02.1993 r.

Powrót do poprzedniej strony